Športno društvo Futsal

Športno društvo Futsal deluje že 4 leta in ima v 40 članov.

Ima različne sekcije: ženska odbojka, moška odbojka, mali nogomet ter badminton. Osnovni smoter našega društva je rekreacija, ki ni tekmovalno naravnana. Pri svojih aktivnostih smo usmerjeni k rekreativnemu športu in povezovanju članov v prostemu času.

Cilj društva je, da pospešuje razvoj množičnosti v športu, zlasti na področju rekreacije, za ohranjanje zdravja in pospeševanju smotrne in aktivne izrabe prostega časa.

Zavedamo se, da se v športne dejavnosti lahko vključijo prebivalci v vseh življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost zato se zavzemamo, da bi v svoje kroge privabili več mladih, ki bi pomladili naše društvo.