O NAS

SZ_OK_logo

Športna zveza Občine Kidričevo deluje že od leta 2012. Športno zvezo Občine Kidričevo sestavljamo predstavniki različnih športnih društev iz Občine Kidričevo. Smo mladi ambiciozni predstavniki, ki želimo združevati ljudi, ter popestriti občansko življenje. Naše poslanstvo in cilj je, da povezujemo vsa športna društva med seboj in da s skupnimi močmi lahko ustvarimo skupne športne dogodke, ki so se dogajali in se bodo dogajali tudi v prihodnje v naši Občini. Seveda vsi udeleženci športne zveze smo v njej prostovoljno in naše delo temelji na dobrosrčnosti vsakega člana in njegovi pripravljenosti, narediti nekaj za skupno dobro vseh občanov in občank.

Cilj Športne zveze Občine Kidričevo je v celostnem delovanju na področju športa v občini Kidričevo in pomoč društvom ter povezovanju vseh športnih aktivnosti, s ciljem promocije športa med vsemi generacijami v Občini.

Ena izmed glavnih aktivnosti športne zveze Občine Kidričevo je posredovanje koristnih informacij o dogajanju na športnem področju na občinskem, regionalnem in tudi nacionalnem nivoju, vsem društvom, ki tvorijo Športno zvezo. Do sedaj je Zveza organizirala prijateljske tekme v košarki in malem nogometu. To bi si želeli organizirati tudi v prihodnosti, saj to vrstne aktivnosti dvigujejo prepoznavnost celotne občine, kakor tudi širše regije. Vsak tak dogodek vpliva na prepoznavnost v širšem okolju in ima pozitivne učinke.

V prihodnosti se Športna zveza Občine Kidričevo zavzemala, da bo to vrstnih dogodkov čim več ter, da bom o športih aktivnostih v občini obveščali posamezne člane, društva ter šole in druge organizacije, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s športnimi aktivnostmi.

Zavedamo se, da nobenega dogodka ne bomo mogli organizirati in izpeljati brez podpore športnih društev, zato bom težila k tesnemu sodelovanju med posameznimi društvi in komunikaciji med predsedniki društev, pri organizaciji posameznih športnih dogodkov.

Cilj športne zveze je da pospešuje razvoj množičnosti v športu, zlasti na področju rekreacije, za ohranjanje zdravja in pospeševanju smotrne in aktivne izrabe prostega časa.

Vsem, ki se ljubiteljsko, polprofesionalno ali profesionalno ukvarjamo s športom mora biti skupen cilj, da nadgradimo vse aktivnosti, katere smo izvajali do sedaj.

Hkrati pa začnemo izvajati tudi nove, tako, da v športne aktivnosti privabimo čim več mladih, saj je ena izmed osnovnih nalog Športne zveze promocija različnih športnih aktivnosti med mladimi.

Izbor športnika Občne Kidričevo, izvedba maratona, izvedba turnirja v malem nogometu, ter košarkaškega turnirja, so projekti, ki so bili izvedeni do sedaj, v Kidričevem bi si v prihodnosti želela organizirati še:

  • športni vikend, ki je namenjen družinam
  • Olimpijado za otroke
  • aktivne počitnice, kjer bi omogočili otrokom, da posamezne športe pobližje spoznajo.

Zavedati se moramo, da se v športne dejavnosti lahko vključijo prebivalci v vseh življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost v programu Športne zveze.

Lokalna skupnost, Občina, je najpomembnejši sofinancer programov športa otrok in mladine.

Glede na usmeritve nacionalnega programa bodo lokalne skupnosti in država sofinancirale šport po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim bodo morali zadostiti posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti.

Zveza bo tudi v bodoče pomagala športnim društvom z prijavo na razpis Fundacija za šport. Kateri namen je, da prihodek od iger na srečo namenja financiranju športih organizacij v Republiki Sloveniji.

Zavedati se moremo, da imajo prednost pri izboru na vseh razpisih tisti, ki so programi športnih zvez in predvsem programi tisti prosilcev, ki so v preteklosti uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.