RAZPIS ZA ŠPORTNIKE LETA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2022