4. Športni vikend Festival športa

4. Športni vikend Festival športa

4. Športni vikend Festival športa

Uspešno smo izpeljali 4. Športni vikend Festival športa. Dogodka ne bi izpeljali brez pomoči naših sponzorjev, ki se jim za zaupanje iskreno zahvaljujemo; Perutnini Ptuj, ki je poskrbela za malico za vse udeležence.

Glaven namen dogodka je promocija športne dejavnosti kot zdravega in zabavnega načina preživljanja prostega časa in kot alternative vsem oblikam sodobnih zasvojenosti.

Prizadevamo si za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni, hkrati pa dvigniti ozaveščenost o negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti in pozitivnih učinkih športne aktivnosti.

Vrednote, ki jih z ljubeznijo do športa širimo, so: zdrav in pozitiven pogled na življenje, veselje, ekipni duh, pripadnost, vztrajnost, disciplina, zdrava zabava, spoštovanje in delavnost.«.

Upamo, da ste skupaj z nami preživeli čudoviti, športno obarvan dan, za kar je poskrbela ekipa Športne zveze občine Kidričevo.

Se vidimo naslednje leto!

#vetervlaseh #slovenijasegiba #dobertek #ministrstvozazdravje #sportnazvezaobčinekidričevo #sšportomprotizasvojenosti #večgibanja